Intervencija na Eko imanju Mavrović u Sloboštini

 Po pozivu zapovjednika DVD-a Brestovac uključujemo se u akciju gašenja požara skladišta u naselju Sloboština. Zadatak naših djelatnika bio je pretraživanje te ventiliranje gornjih prostorija skladišta i potkrovlja te doprema boca s stlačenim zrakom. Naknadno je angažirana auto-cisterna sa generatorom lake pjene i dodatnim bocama sa zrakom, a koja je imala zadatak eliminiranja centra požara do kojeg se nije moglo prići zbog uskladištenih rolo bala konoplje, zbog visoke temperature te velike količine dima.
Nakon izvršenih zadataka sa članovima DVD-a Brestovac, Velika i Orljavac pristupili smo zajedničkom raščišćavanju i gašenju požarišta. Većina rolo bala morala se ručno izgurati do ulaza u skladište kako bi mehanizacija mogla nastaviti s odvozoma. Pristup je bio otežan što dokazuju i slike termalne kamere gdje se vide kablovi struje kako vise sa stropa, a koji su predstavljali opasnost za svakog vatrogasca.
S obzirom na sve elemente koji su dali težini i složenosti ovoj intervenciji, nitko nije ozlijeđen, a požar se nije proširio iz prostora u kojemu je nastao.