Oglas o prodaji rashodovane opreme 11/23.

O G L A S
ZA PRODAJU RASHODOVANE DUGOTRAJNE IMOVINE

Oglašavamo prodaju rashodovane dugotrajne imovine putem usmenog javnog nadmetanja. Javno nadmetanje održati će se 11.prosinca 2023 godine u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Požege s početkom u 09:00 sati.

Oglas...