Pravilnici

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave roba, usluga i radova 2022.12...

 

Izmjene i dopune pravilnika o postupku odabira radnika... (1. rujna 2022.)

Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave robe, usluga i radova 2022.05...

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2022.02... 

 

Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta 2020.02... 

Pravilnik o plaćama i naknadama sa analitičkom procjenom radnih mjesta 2020.02...

Pravilnik o zapošljavanju u Javnoj vatrogasnoj postrojbi 2020.02...