Izmjene i dopune cjenik za usluge vatrodojavne centrale... (01. rujna 2022.)

Izmjene i dopune cjenika za usluge vatrodojavne centrale... (18. veljače 2022.)


Cjenikom se utvrđuju cijene usluga vatrodojave koju pruža Javna vatrogasna postrojba Grada Požege. Usluge sepružaju pravnim i fizičkim osobama, s time da nije ugrožena osnovna vatrogasna djelatnost, sukladno članku 44. stavak 2 i 5. Zakona o vatrogastvu 125/19.

 

Izvod iz cjenika:

Red. br.

Broj javljača požara

Cijena u kn/mjesec

1.

1-8

130,00

2.

9-17

200,00

3.

18-26

270,00

4.

27-35

340,00

5.

36-44

410,00

6.

45-53

480,00

7.

54-62

550,00

8.

63-71

620,00

9.

72-80

690,00

10.

81-89

760,00

11.

90-98

830,00

12.

99-107

900,00

13.

108-116

970,00

14.

117-125

1.040,00

15.

126-134

1.110,00

16.

135-143

1.180,00

17.

144-152

1.250,00

18.

153-161

1.320,00

19.

162-170

1.390,00

20.

171-179

1.460,00

 

Korisnik usluge dužan je izvršiti uplatu prema Cjeniku na račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege na broj: HR8123600001835100008, u roku 30 dana od obavljene usluge.