Sjediste

OSNIVANJE JAVNE VATROGASNE POSTROJBE GRADA POŽEGE

Javna vatrogasna postrojba Grada Požege ustrojena je 15. prosinca 1999. godine kao postrojba Postaje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave požeško – slavonske. Kao jedan od razloga osnivanja bio je financiranje djelatnosti vatrogastva prema izmjenama Zakona o vatrogastvu Republike Hrvatske. Naime, dobrovoljno vatrogastvo financiralo se iz proračuna lokalne samouprave, a Javne vatrogasne postrojbe, odnosno profesionalne jedinice financirane su iz državnog proračuna. Zbog nemogućnosti financiranja profesionalnog vatrogastva iz proračuna lokalne samouprave, Požeško–slavonska županija, s pripadajućim gradovima i općinama, odlučila je osnovati županijsku Javnu vatrogasnu postrojbu. Odlukom Gradskog vijeća Grada Požege od 19. travnja 2000. godine (URBROJ: 2177/01-7/01-00-1, od 19. travnja 2000.godine), a s ciljem racionalizacije javnog vatrogastva, izlazi iz sastava MUP-a te dobiva sadašnji naziv (JVP Grada Požege ). Člankom 1. Odluke definira se sljedeće: „Utvrđuje se da Vatrogasna postrojba - postaje Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Požeško-slavonske sa sjedištem u Požegi, Ul.Vjekoslava Babukića kbr.27., sukladno članku 56. Zakona o vatrogastvu, s danom 01.srpnja 2000. godine nastavlja s radom kao Javna vatrogasne postrojba Grada Požege“. Osim što pokriva područje grada Požege djeluje i na području gradova Pakraca i Lipika te općina Kutjevo i Velika putem dislociranih djelatnika. Potpisan je Samoupravni sporazum između jedinica lokalne uprave i samouprave (Požega, Pakrac, Lipik, Kutjevo, Velika) te je zaposleno 14 profesionalnih vatrogasaca - 7 u Požegi, 4 u Pakracu, te po jedan u Lipiku, Kutjevu i Velikoj. Imenovano je Upravno vijeće od pet članova, zapovjednika i dozapovjednika JVP-e. Upravno vijeće sačinjavali su: Juraj Zelić, predsjednik, Branko Skorup, dopredsjednik, Milan Krizmanić, član, Zdenko Božić, član, Damir Mahaček, član. Javnu vatrogasnu postrojbu sačinjavali su profesionalni vatrogasci: 1. Josip Kesić, zapovjednik, 2. Stjepan Šajgo, zamjenik zapovjednika, 3. Kristijan Perković, 4. Zoran Bošnjaković , 5. Darko Knežević, 6. Velimir Čuljak, 7. Damir Mahaček, Kristijan Baričević, 8. Željko Perić, 9. Dalibor Hrunka, 10. Tomislav Stokić, 11. Davor Ivanović, 12. Ilija Turković, 13. Željko Žgela. Osim financiranja osobnih dohodaka i osnovnih materijalnih troškova, Javnoj vatrogasnoj postrojbi u prvo vrijeme nisu bili osigurani radni prostor, vozila i ostala nužna oprema za potrebite intervencije. S više ili manje uspjeha naslonila se ili priklonila lokalnim Dobrovoljnim vatrogasnim društvima, kako je to Sporazumom predviđeno. Režijski troškovi (električna struja, voda, grijanje, održavanje vozila i opreme te prostora) uključeni su također na teret DVD –a.

Naš cilj

Pružati sigurnost zajednici...

Vatrogasci 2

Osnovni podaci

  • Naziv i sjedište: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA POŽEGE, Industrijska 44, Požega
  • Registracija: Javna vatrogasna postrojba Grada Požege upisana je u registar Trgavačkog suda u Osijeku - stalna služba u Slavonskom Brodu 2000. godine (MBS: 050031962)
  • OIB: 83816714601
  •  Matični broj: 01507141
  •  IBAN: HR4024050041120015487 i HR0223860021120015487

Javna vatrogasna postrojba u Požegi danas broji 20 djelatnika. Vatrogasna služba u postrojbi organizirana je u 4 smjene, koje se sastoje svaka od 4 do 5 profesionalnih vatrogasaca, koje djeluju u okviru 24 – satnog dežurstva.
Sukladno Statutu JVP Grada Požege unutarnjim ustrojstvom osigurava se racionalan i djelotvoran rad postrojbe. Upravno vijeće JVP Grada Požege ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko vijeće Grada Požege na vrijeme od četiri godine. Trenutni članovi Upravnog vijeća JVP Grada Požege su Ante Brkić predsjednik,Višeslav Turković, zamjenik predsjednika, Ivan Radičević, član, Mile Raič, član i Kristijan Perković, član.