Plan nabave

Sukladno članku 4. stavak 1. Pravilnika o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi („Narodne novine" broj 101/2017) Javna vatrogasna postrojba Grada Požege objavila je Plan nabave roba, radova i usluga u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske koji je dostupan na sljedećem linku: Elektronički oglasnik javne nabave...

Plan nabave za 2024. godinu...


Plan nabave za 2023. godinu...


Plan nabave za 2022. godinu...

 


Plan nabave za 2021. godinu...

Izmjene i dopune plana nabave...