Natječaj za prodaju šumskog vozila Renault Camiva

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju šumskog vozila

     Predmet prodaje je službeno šumsko vozilo u vlasništvu Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege marke Renault Camiva, proizvedeno 1984., prijeđeni kilometri: 29 514 km, broj šasije: 13167172152, snaga: 96 kw, dopuštena nosivost: 2750 kg, boja: crvena, vrsta goriva: diesel. Vozilo je registrirano i tehnički ispravno. Početna cijena vozila utvrđuje se u iznosu 5.000,00 eura (slovima: pettisuća eura).

     Vozilo se može pregledati uz prethodnu najavu na telefon 091/272-2807 u vremenu od 8 do 15 sati. Prodaja se obavlja po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

     Prodaja će se obaviti prikupljanjem ponuda. Pravo podnošenja ponuda imaju sve fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, koje u danom roku dostave prijavu za nadmetanje.
Pored ugovorene cijene, ponuditelj snosi i sve ostale zavisne troškove. Nakon što dobije obavijest o prihvaćanju ponude, odabrani ponuditelj obvezan je u roku od 8 dana pristupiti sklapanju kupoprodajnog ugovora te je dužan prije sklapanja Ugovora uplatiti cjelokupni iznos kupoprodajne cijene na tekući račun Javne vatrogasne postrojbe Grada Požege HR8123600001835100008, poziv na broj HR64 7730-32720-72233 - OIB uplatitelja s naznakom „Kupnja šumskog vozila JVP- Požega“.

 Natječaj...