Spašavanje mačke iz bunara

Iako je danas praznik, za vatrogasce dan je kao i svaki drugi

Oko 16 sati dobili smo dojavu o tehničkoj intervenciji gdje je potrebno spašavanje mačke iz bunara. Na intervenciju izlaze 3 vatrogasca s NV te opremom za spašavanje iz dubina i s visina. U putu, naša ekipa dobiva novu dojavu o aktiviranju protupožarnog alarma u dječjem vrtiću. Posada NV automatski kreće prema dječjem vrtiću gdje izviđanjem utvrđuju da se na sreću radi o lažnom alarmu. Posada NV nastavlja prema naselju Gornji Emovci kako bi spasila mačka koji se nalazio na dubini od 9m ali na suhom. Upotrebom specijalne opreme za spašavanje iz dubina, naši momci izvlače mačka na sigurno.